Поседа санитарној депонији Дубоко

У новембру смо са ученицима основних школа  посетили регионалну санитарну депонију Дубоко. Циљ нам је био да ученици који су посетили депонију буду вршњачки едукатори у школама и вртићима о селекцији отпада у оквиру пројекта „Ја селектујем, а ти?“

 

 

PB040144 PB040154 PB040157 PB040169 PB040177 PB040179 PB040182 PB040182 PB040183 PB040185 PB040197 PB040198 PB040207 PB040210 PB280065 PB280063 PB280056 PB280069

    Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo