Poseda sanitarnoj deponiji Duboko

U novembru smo sa učenicima osnovnih škola  posetili regionalnu sanitarnu deponiju Duboko. Cilj nam je bio da učenici koji su posetili deponiju budu vršnjački edukatori u školama i vrtićima o selekciji otpada u okviru projekta „Ja selektujem, a ti?“

 

 

PB040144 PB040154 PB040157 PB040169 PB040177 PB040179 PB040182 PB040182 PB040183 PB040185 PB040197 PB040198 PB040207 PB040210 PB280065 PB280063 PB280056 PB280069

    Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo