Пристипница

slika logo 2

 

Ја, _____________________________, запослен/на у

_____________________________добровољно приступам

Удружењу наставника “Опстанак“ из Ужица.

Прихватам Статут Удружења и обавезујем се да плаћам годишњу чланарину.

 

Место и датум: ___________________ Потпис:_________________________

Матични број:_________________________ Телефон:____________________

 

    Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo