Stručni skup „Unapređivanje kompetencija nastavnika putem primera dobre prakse“ i stručno putovanje na Uvac

U Gimnaziji „Pivo Karamatijević“ u Novoj Varoši, 24.8. 2012.godine organizovali smo stručni skup „Unapređivanje kompetencija nastavnika putem primera dobre prakse“  na kome su biolozi upoznati sa obrascima za praćenje časa i vežbali ocenjivanje elemenata uspešnog časa. Nakon toga organizovali smo posetu Uvcu, staništu beloglavog supa, plovidbu rekom i posetu Ledenoj pećini.

 

.IMG_1568 IMG_1574 IMG_1576 IMG_1613 IMG_1620 IMG_1628 IMG_1668 IMG_1673 IMG_1687 IMG_1705 IMG_1730 IMG_1641 IMG_1766 IMG_1816 IMG_1832 IMG_1862 IMG_1887 IMG_1931 IMG_1933

    Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo